Stekla za vhodna vrata

Vrste stekel

  • Ornamentna stekla
  • Float stekla
  • Low-e stekla
  • Sestavljena stekla:
      • Dvoslojna stekla, sestava: 4float/16distančnik/4Low-E
      • Troslojna stekla, sestava: 4float/12/4float/12/4Low-E

Ornametna stekla


Sestavljena stekla

– Dvoslojno steklo

Izolacijska stekla so sestavljena iz dveh ali treh stekel. Med stekli je z butyl kitom prilepljen distančnik, napolnjen s sušilnim sredstvom (molekular), ki določa širino medstekelnega prostora. Ta je hermetično zaprt, v njem pa je osušen plin argon ali kripton. Zunaj se dodatno zatesni s Thyokol dvokomponentnim kitom, ki preprečuje vdor zraka v medstekelni prostor.

Takšno steklo je v standardu sestavljeno iz 4mm navadnega ali Float stekla, 16 mm distančnikom in na notranji strani 4mm steklo s posebnim nizkoemisivnim nanosom ali Low-e (4/16/4). Faktor toplotne prehodnosti z aluminijastim distančnikom je Ug = 1,1 W/m2K. Tako izdelana stekla izpolnjujejo vse kakovostne zahteve za dolgo življenjsko dobo.


– Troslojno steklo

Je steklo v standardni sestavi 4/12/4/12/4 mm, skupne debeline 36 mm, z dvema distančnikoma 12mm, na zunanjih straneh steklo 4mm z nanosom Low-e in v sredini steklo float 4mm. Medstekelni prostor je polnjen s plinom argonom, kar daje faktor toplotne prehodnosti Ug = 0,7 W/m2K. Troslojno steklo lahko izdelamo od Ug faktorja 0,7 do 0,4 W/m2K, kar je v primerjavi z dvoslojnim steklom več kot 2x bolj izolativno in s tem okolju prijaznejše, saj znižamo izpust CO2 v ozračje.


Debelina stekel

V polnilih vhodnih vrat, se stekla prilagajajo globini samega polnila.

Standardna debelina okrasnih vratnih polnil je 24mm, kjer se vgrajuje sestavljeno dvoslojno steklo skupne debeline 24mm.

Polnila debeline 36mm, običajno vsebujejo troslojna stekla, enake debeline.

Pri prekrivnih polnilih, je steklo trislojno ali štirislojno, skupne debeline do 80mm.